Inhalt

II Forum Zamówień Publicznych na Dostawy i Usługi

Konferencja, Zakopane, 03.04.2019 14:00

Zamówienia na dostawy i usługi należą do najczęściej przeprowadzanych w Polsce. Są nieodzownym elementem funkcjonowania jednostki w kontekście prowadzenia bieżącej działalności, jak i realizacji zleconych zadań. Ogólnopolska Konferencja pn. II Forum Zamówień Publicznych na Dostawy i Usługi adresowana jest do osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie tego typu postępowań, m.in. kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień publicznych w administracji rządowej oraz samorządowej, kierowników wydziałów inwestycji (rozwoju i planowania) w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, zarządców komunalnych, prezesów i dyrektorów spółek komunalnych i skarbu państwa, prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy gmin a także przedstawicieli firm startujących w przetargach.

Mec. Anna Specht-Schampera – Partner w SDZLEGAL SCHINDHELM – w takcie Forum omówi zagadnienia związane okolicznościami oraz sposobami zmiany wynagrodzenia wykonawcy, przyjętego w umowie o zamówienie publiczne. W swoim wystąpieniu skupi się na kwestii waloryzacji wynagrodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem usług wywozu nieczystości stałych.
Więcej o Forum